Dansk Dynamit interview med Michael Nilsson fra Kontrapunkt


(system) #1

Velkommen til Dansk Dynamits nye interview sektion :pencil:

Vi har taget fat i Michael Nilsson (@Mni), der til daglig er Creative Director hos Kontrapunkt, for at høre, hvordan han forholder sig til det digitale, og hvordan det påvirker Kontrapunkt som design bureau.

Alle er velkomne til at deltage i tråden!


Mange opfatter Kontrapunkt som en mere klassisk designvirksomhed.

Hvordan ændrer man det? Det kan være svært at komme i gang med sådanne projekter, hvis andre måske ikke har tiltroen til, at man kan løfte sådanne opgaver. Hvordan ændrer man også dette internt i virksomheden? Kulturen i virksomheden og Integrering af digital-tænkning i resten af bureauet


(Michael Nilsson) #2

Man siger ofte, at man kun er så god som sit portfolio, og det gælder sikkert også Kontrapunkt. Når det er sagt, så skaber det også en forventning i omverdenen, samt medfører, at man bliver forbundet med en bestemt type af projekter. Det, man gør godt, vil kunder som regel have mere af.

Vi har skabt et ry for at være et bureau, der mestrer at skabe nye brands eller videreudvikle et allerede eksisterende. Vores historik og portfolio er klart præget af, at vi har haft fokus på nogle kerneområder, nemlig visuel identitet og typografi forenet med en strategisk tilgang og en håndværksmæssig tradition i højsædet.

Kontrapunkt blev dannet dengang, hvor alle ikke var online 24/7 - før websites, e-commerce og sociale platforme. Før smartphones og andre devices. Hvor et brand primært eksisterede på visitkort, i det fysiske rum og i traditionel reklame på TV og tryk. I dag er brands nødt til agere hurtigere og være parate til at gribe de muligheder, nye platforme og teknologier tilbyder dem. Det samme gælder Kontrapunkt.

Vi er en solid blanding af specialister og generalister hos Kontrapunkt. Kreativitet er adgangsbilletten for at være en del af os – og det gennemsyrer bureauet på alle niveauer. Efterhånden oplever nok de fleste bureauer, uanset om de er rendyrkede digitalbureauer, reklamebureauer etc., at de mennesker, de omgiver sig med, er en ret broget skare. Forskelligartede baggrunde, både mht. hvilke fagdiscipliner og roller de har påtaget sig igennem årene. Nogle er ”digital natives”, nogle “traditionelle” kreative – og flere bevæger sig ubesværet i krydsfeltet. Der er ikke nogen evig sandhed eller formel for, hvordan man skal organisere sig, men man skal sørge for at være relevant. At kunne overgå forventninger og ambitioner.

Kvaliteten er noget, vi aldrig vil gå på kompromis med. Vi vil blive ved med at bevise vores værd inden for alle touchpoints for et brand – visuelle, verbale og strategiske. Der er ikke en ambition om, at vi skal være verdensmestre til alt, men sørge for, at vi har fokus på det, der betyder noget, og som tilfører værdi for dem, vi arbejder med. Er det vigtig for os at være det bedste digitale bureau i Danmark, i Skandinavien eller i verden?
Nej, det, der er vigtigt, er, at vi kan se, hvor vi kan gøre en forskel. At se, hvad vi kan bidrage med, og hvem vi kan alliere os med for at levere løsninger på et lige så højt niveau som øvrige touchpoints. Det er helheden, der betyder noget – i stedet for at levere halvhjertede projekter der slækker på kvaliteten på enkelte områder.

Når vi arbejder med den digitale del af et brand, så tænker vi det ind i det samlede billede fra start. Ikke som et nice-to-have. Det hele kommer an på kundens problemstilling eller potentiale. Hvad der driver deres forretning. Nogle er 100% digital minded, og andre er det i begrænset omfang. Man ser f.eks. Amazon, der startede udelukkende online, bevæge sig over til at etablere fysiske butikker. Helt sikkert med et digitalt afsæt og kerne, men pludselig er der andre faktorer i spil i arbejdet med deres brand. For andre er det stik modsat eller en kombination.

Vi skal som sagt sørge for at være relevante og kompetente inden for alle touchpoints. Det er ikke ensbetydende med, at vi skal være eksekverende på dem alle, men være velorienterede, innovative, ambitiøse og sikre, at kreativiteten ikke bliver begrænset. Vi har i mange situationer en kuraterende rolle, idét vi påtager os et holistisk ansvar over for et brand. At vi øjner muligheder og ser potentialet, uanset om det er digitalt funderet eller ej.


(system) #3

Hvordan vil Kontrapunkt løse dette?

Dels strategien og hvad er din rolle i det?


(Michael Nilsson) #4

Jeg er nok det, man kalder en generalist, hvilket betyder, at jeg er forholdsvis god til lidt af hvert. Jeg har igennem 20 år vekslet mellem det digitale felt, design, reklame, film og motion graphics. Jeg drives 100% af nysgerrighed, og det samme gør sig gældende for Kontrapunkt. Ved at tænke ind andre discipliner i sit arbejde, kan man opnå nye muligheder og et langt mere spændende udfaldsrum. Det gælder ikke kun om at inkludere det digitale på det digitales præmisser, men det skal gå begge veje. Det er mødet mellem to ting, der er spændende. At kunne udnytte kvaliteterne uden at prioritere eller vægte noget over det andet.

Jeg har derfor ikke en agenda, der favoriserer det digitale, men vil skabe en nuanceret tilgang til, hvordan man arbejder med moderne brands. Hvor vi kan forene disciplinerne og sørge for at orkestrere det til fulde. At stille de irriterende spørgsmål, redefinere briefen eller hvordan vi griber opgaven an. At vi afdækker, hvilke muligheder der ligger i en kunderelation, og på hvilke touchpoints de kan udnytte sit potentiale allerbedst.

Når dette er sagt, så jeg vil dog understrege, at dette er en fælles indsats. En person, der bare taler og ikke handler, kan ikke skabe forandring i en virksomhed. Man kan heller ikke have forestillinger om, at én person er løsningen på alt. I stedet er det noget, alle skal bakke op om og bidrage til. Når flere hjerner og hjerter støtter op, kan Kontrapunkt udvikle sig inden for det digitale område og sikre, at vi har en stærkere stemme - internt som eksternt.


(system) #5

Hvad er processen i et digitalt projekt?

Hvad er vigtige faktorer at have in mente, når man begynder et sådan? Hvordan har du arbejdet med det? Hvordan vil du gerne udvikle det?


(Michael Nilsson) #6

Jeg er en stærk modstander af proces. Hvis den perfekte proces fandtes, hvorfor er den ikke taget i brug allerede af alle? Sådan hænger verden ikke sammen. De kunder og den verden de bevæger sig i er så foranderlig og forskellig fra gang til gang, at det ikke nytter at have en proces sat i system. Jeg er mere tilhænger af, at man skaber et framework, der sætter nogle få overordnede rammer og som sikrer, at alle er enige om spillereglerne.

Det er i bund ret arrogant at påtvinge en proces eller metode – både internt som over for kunder. Hver kunde og projekt bør behandles unikt, og det er ikke alt, der taler for en bestemt måde hver gang. Co-creation, agile arbejdsprocesser, design sprints etc. er ikke altid sagen og skal ikke tilvælges, fordi det er tidens buzzwords. Kunden efterspørger det måske, men i mange tilfælde er deres organisation og hverdag ikke gearet til det. Så det betaler sig at afklare dette på ærlig vis tidligt i forløbet.

Hvis jeg skal nedfælde nogle ting der er værd at huske på eller relevante, så er det:

– Afstem tidligt forventninger med kunden, både mht. ambitioner og mål.

– Udfordre briefen – eller kom med en re-brief både bureau og kunde er enige i.

– Sørg for, at alle på dit team bliver holdt i loopet, selvom alle ikke arbejder 100% hele tiden.

– Hold korte møder, hvor man afklarer mindre “chunks” i stedet for at prøve at løse alt på en gang.

– Hold øje med, at udviklingen i projektet matcher eller overgår de definerede mål og ambitioner.


(system) #7

Kan man blive forblændet af det digitale?

Hvordan kan man holde en fornuftig afstand til det, så man kan bruge det konstruktivt med et langsigtet mål. Kan Digital stå i sig selv? Eller er der behov for at nedbryde silo-tænkning for at få endnu mere ud af den digitale verden?


(Michael Nilsson) #8

Nogle gange skal man tro på hypen og andre gange ikke. Jeg tror, det er godt at have en nysgerrighed og begejstring, når man øjner nye muligheder, men det skal afprøves i praksis for at have sand værdi. At snakke om innovativ teknologi nytter ikke meget, hvis man ikke kan påvise, hvordan det har relevans i virkeligheden. Personligt synes jeg, det er mindst lige så interessant at tolke videre på en etableret platform eller teknologi, for at se hvordan man kan udnytte den anderledes, end den oprindeligt var tiltænkt.

Det digitale er så naturlig en del af alles hverdag, at vi snart ikke vil tale om, hvorvidt noget er digitalt eller ej. Men digital innovation er kun af værdi, når den forhøjer, forbedrer og udvider en oplevelse. Hvis det ikke kan det, så er der ikke meget mening i det. Derfor tror jeg, det er klart meningsfuldt at inddrage tværfaglige discipliner i alle afskygninger, for at se hvor der kan opstå en værdifuld synergi.


(system) #9

Hvad betyder det digitale for dig?

Hvem er du inspireret af, når det kommer til at skabe en ændring i en virksomhed? Finder du inspiration andre steder end inden for samme felt? Hvordan bruger du den inspiration?


(Michael Nilsson) #10

Det digitale fylder klart meget i min hverdag – på godt og ondt. Inspiration er tilgængelig hele tiden, overalt. Det skaber også støj, og næsten et “overload” af indtryk, hvor det til tider er svært at skelne mellem eye candy, tidsfordriv og noget “ægte”.

Når jeg arbejder med et digital projekt, f eks et website, så henter jeg oftest inspiration fra alt andet end det digitale felt. Der er så stor risiko for at falde i etablerede mønstre og trends, så det har vist sig mere værdifuldt for mig at kigge på andre områder. Jeg bruger f eks meget tid på at inspireres af motion graphics og film, da jeg ser en spændende tilgang til storytelling og et mere forskelligartet visuelt udtryk end på digitale platforme.

Der er så mange floskler omkring det at skabe forandring i et bureau og arbejdslivet generelt. Forandring er ikke noget, man kan tvinges til, men noget man skal influeres til. Hvis man selv kan mærke fordelene, behovet og den værdi, det giver, så er man tilbøjelig til at ændre adfærd, fordi man vælger det selv.

Jeg skæver ikke så meget til, hvad andre bureauer gør. Jeg kan sagtens inspireres af deres arbejde, og anerkender det også, men jeg har ikke et ønske om at “være dem” eller efterligne dem. Der er brudstykker, der giver mening for mig, og som jeg kan omsætte i min egen hverdag. Hvis der er noget, du har lyst til at lave eller opnå, så er det bare med at komme i gang. Det kommer ikke af sig selv, og hvis man ser forhindringer – så må man gøre, hvad man selv kan for at fjerne de forhindringer. Det nytter ikke noget at misunde andre for deres succes, men man må skabe sin egen. Andet er bare en dårlig undskyldning.


(Casper Overgaard) #11