Demo af Unity's VR Editor tools


(Felix Knox) #1

:kissing_heart: https://twitter.com/unity3d/status/710571986330595328


(Casper Overgaard) #2

Det er vildt nok. Helt sikkert nødvendigt for content creation, der giver bedst mening for VR oplevelser.

UE har lidt det samme, der også ser hot ud