Konference: WeWorkGlobalGoals


(Lars Martin Haukohl) #1

Vil du arbejde for FN’s Verdensmål? 25. maj afholder vi ÅRETS EVENT om hvordan du kan vælge en kanonkarriere der samtidigt gør en forskel for verden! Vi samler fremtidens produktudviklere på tværs af alle uddannelser. Det er gratis for Studerende og Ledige - og billigt for alle andre. :slight_smile:

Tilmeld dig nu og få billet inden der er fyldt op! Del del del gerne!..