Tegnerforbundets logokonkurrence

TEGNERNE – TEGNERFORBUNDET AF 1919 - LOGOKONKURRENCE
Tegnerne – Tegnerforbundet af 1919 fylder 100 år i 2019 og skal have et LOGO i forbindelse med 100 året. Logoet skal signalere Tegnernes 100 års jubilæum.
Logoet skal udelukkende bruges i forbindelse med 100 års jubilæet.
Krav til logoet
Logoet skal kunne bruges til:

  • Breve og e-mails
  • Præsentationer
  • På bannere og plakater
  • I annoncer, pressemateriale
  • Tegnernes hjemmeside
  • Sammen med navnet: Tegnerne af 1919
    Den grafiske linje skal være velegnet til gengivelse både i farve, sort/hvid og på tryk såvel som i de elektroniske medier – og det skal kunne anvendes i stor såvel som i en lille størrelse.

Tidsplan og aflevering
Deadline for aflevering af forslag er mandag den 18. september.
Logoforslag sendes som vedhæftet fil til Mette Wille (medlem af Tegnerforbundets bestyrelse) på: kontakt.mettewille@gmail.com

Præmie
Vinderen præmieres med 5.000, og to yderligere logoer præmieres med 1000,- hver.
Vinderen må påregne - uden yderligere omkostninger for Tegnerne - at rentegne og eventuelt småjustere logoet samt aflevere det endelige logo som vektor-fil.

Dommerkomité
Dommerkomitéen består af:
Ole Jensen, Peder Stougaard og Arne Dahl.

Forbehold
Tegnerne forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indsendte logoforslag og evt. forkaste dem alle.
Ophavsret
Vinderen overdrager eksklusivt alle rettigheder vedrørende det valgte logo til Tegnerne.

Vil du vide mere:
Det er muligt at danne sig et indtryk af Tegnerne på hjemmeside: tegnerforbundet.dk/
Har du spørgsmål, kan du kontakte formanden for medieudvalget:
Mette Wille / kontakt.mettewille@gmail.com

Prisoverrækkelse og reception
Vinderne får besked inden d. 25. september 2016 og alle deltagere og øvrige interesserede inviteres til udstilling af indkomne forslag, prisoverrækkelse og reception den 4. oktober 2016 kl. 16 – 19 på:
Frederiksberg Hovedbibliotek
Falkonér Plads 3
2000 Frederiksberg