Touch-first UI


(Felix Knox) #1

Ud over de mange opturs experimenter https://musiclab.chromeexperiments.com/
Så er det interessant at se en form for “touch-first” UI.


(Oskar) #2

Der kan man lidt bleve fortabt. Paa en god maade. https://musiclab.chromeexperiments.com/Kandinsky er sejt!